Jak to się zaczęło? Gaja i jej inspiracja.

Psy od zawsze były częścią mojego życia, ale najważniejszą zawsze była Gaja.